Kund: Lärarfortbildning AB.

Uppdrag: Program till konferensen "Rättvis bedömning - rättssäkra betyg!" den 19 mars 2010.

Se här: PDF

Kund: Göran Nordfjell.

Uppdrag: Text till informationsblad om konstutställningen Inomhus Utomhus den 20 november – den 4 december 2009.

Se här: PDF

Kund: Stockholmsmässan AB.

Uppdrag: Projektledare för Ämnestorget för IT och lärande, Ämnestorget för Naturvetenskap och Teknik samt Ämnestorget för Språk-, läs- och skrivutveckling.

Se här: PDF

Kund: Natur & Kultur.

Uppdrag: Programmet till "Förskolekonferensen" den 24 april 2009. Även moderator på konferensen.

Besök forskolekonferensen.se
eller läs här: PDF

Kund: Natur & Kultur.

Uppdrag: Programmet till "Läskongressen" den 27 mars 2009. Även moderator på kongressen.

Besök laskongressen.se
eller läs här: PDF

Kund: Natur & Kultur.

Uppdrag: Programmet till kongressen ”Sfi och sva i utveckling” den 21 november 2008. Även projektledning av kongressens nätplats och moderator på kongressen.

Besök sfi-och-sva-i-utveckling.se
eller läs här: PDF

Kund: Natur & Kultur.

Uppdrag: Programmet till konferensen "Lyckas i skolan! Verktygen som gör alla elever till vinnare" den 7 november 2008. Även projektledning av konferensens nätplats och moderator på konferensen.

Besök lyckasiskolan.se eller läs här: PDF

Kund: Stockholmsmässan AB.

Uppdrag: Scenprogrammet till Ämnestorget för Naturvetenskap och Teknik på Skolforum den 27–29 oktober 2008. Även projektledning av ämnestorgets utställningsdel, en artikel på www.skolforum.com, produktion av fyra foldrar och moderator på ämnestorgets scen under tre dagar.

Scenprogrammet finns här PDF och artikeln om scenprogrammet finns här.

Åt: Natur & Kultur
Intervju med Gunilla Hammar Säfström

I april 2008 intervjuade jag Gunilla Hammar Säfström, svenskläraren i SVT:s serie Klass 9A. Intervjun publicerades på nok.se/framkant. PDF

Åt: Natur & Kultur
Handbok för lärarfortbildning

Åt Natur & Kultur tog jag i maj 2008 fram en handbok för lärarfortbildning med totalt 20 tips om vad man som utbildningsanordnare bör tänka på före, under och efter en utbildning. PDF

Åt: Stockholms läns landsting
Studie av ett projekt i S:t Petersburg

På uppdrag av Stockholms läns landsting genomförde jag 2000 en studie av Projekt 13, ett samarbetsprojekt mellan S:t Petersburg och landstinget för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförda sjukdomar. Rapporten finns att beställa på www.lafa.nu

Åt: Stockholms läns landsting
Metodbok i sexualitet och samlevnad

Som anställd i Stockholms läns landsting var jag en av två projektledare till Röda Tråden, en metodbok i sexualitet och samlevnad, som nu har en stor mängd användare i Sverige och andra länder. Mer information om Röda Tråden finns på www.lafa.nu