20 års erfarenhet av utbildning, marknadsföring och försäljning

Innan jag startade Frescati Utbildning arbetade jag på Natur & Kultur 1995–2008. Först som ansvarig för förlagets fortbildningsverksamhet med lärare och skolledare som främsta kunder. Sedan som marknadsförare av varumärket PULS, som är ett av marknadens ledande inom de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena samt teknik för grundskolan. Under de senare åren var jag försäljningschef för läromedels-utgivningen med fortbildningsverksamheten som en integrerad arbetsuppgift.

1990–1995 var jag utbildnings- och metodutvecklare i Stockholms läns landsting, bland annat som projektledare för ett projekt i samarbete med Hammarby Fotboll: Hammarby stärker försvaret. Jag ledde också tillsammans med Ulla Lagergren projektet Röda tråden, en metodbok i sexualitet och samlevnad som i dag har en stor mängd användare i Sverige och utomlands.

Jag har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildning i någon form. 1987–1990 arbetade jag som ämneslärare i svenska, historia och religionskunskap på Skuru skola i Nacka kommun. Jag blev snabbt institutionsansvarig för de samhällsvetenskapliga ämnena och introducerade processkrivning på skolan. Under en period på 1990-talet anlitades jag av ABF, Folkuniversitetet och Medborgarskolan som cirkelledare och föreläsare.

Akademisk titel: Fil.kand.

Jag har en ämneslärarexamen på 160 poäng med 60 p i svenska, 40 p i religionskunskap och 20 p i historia samt 40 p i pedagogik, metodik och praktik. Senare har jag kompletterat med ytterligare 20 p i historia och 40 p i pedagogik.


Stolt över