Rykande start

2008 startade jag Frescati Utbildning som enskild firma. Jag fick en rykande start med olika typer av uppdrag från Natur & Kultur och Stockholmsmässan AB: projektledning, textproduktion, framtagning av
konferens-, kongress- och scenprogram samt moderator vid flera tillfällen.


Medlemskap

Bergianska Trädgårdens Vänner

Företagarna - Sveriges största företagarorganisation

Haga-Brunnsvikens vänner

HLF, Historielärarnas Förening


Säger människor som jag har mött och arbetat åt om mig

"Det var verkligen en trevlig och intressant dag, inte minst tack vare din smittande entusiasm och förmåga att hålla ihop det" - om mitt moderatorskap på konferensen "Jag - en läsare" 100507 (Annika Löthagen, Botkyrka kommun)

"Din insats var strong hela vägen igenom” och ”Jag kommer ihåg din entusiasm och glädje som du delade med dig av" – om Ämnestorget för Naturvetenskap och Teknik på Skolforum 2009 (Vivi-Ann Långvik, Kemilärarnas Resurscentrum)

"Det var bra att Michael sedan drev projektet mer direkt tillsammans med lärarna och forskarna. Michael gjorde ett proffsigt jobb!" - om Ämnestorget för Språk-, läs- och skrivutveckling på Skolforum 2009 (Inger Tinglev, Skolverket)

"Har ett professionellt bemötande i alla lägen" - om olika uppdrag 2008-2009 (Marit Ekelund Maitland, Natur & Kultur)

"Levererar rätt saker enligt tidsplan" - om uppdrag 2008-2009 (Marit Ekelund Maitland, Natur & Kultur)

"Som moderator ger han det där lilla extra" - om Läskongressen 090327 (Anu Seensalu, Natur & Kultur)

"Superproffsig som moderator: påläst, distinkt,  trevlig och positiv" - om Förskolekonferensen 090424 (Anu Seensalu, Natur & Kultur)


Varför namnet Frescati?

Firmans lokaler ligger vid Brunnsviken i Solna kommun, ett stenkast från Gustaf Mauritz Armfelts (1757–1814) Villa Frescati. Villan har fått ge namn åt hela området med Bergianska Trädgården, Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet som kända riktmärken.

Det hela startade med Gustav III som under sin italienska resa på 1780-talet besökte staden Frascati sydöst om Rom. Ett a blev till ett e och så hade Sverige kommit lite närmare Italien.